Welkom bij Studio 11
Duursestraat 3, 8121 SG Olst, tel. 06 55 15 74 05
HOME WIE ZIJN WE NIEUWS PROJECTEN
Ontwerp
Ontwerpwerk: - schetsontwerp - voorlopig ontwerp - definitief ontwerp Tekenwerk: - bestektekeningen - werktekeningen - presentatietekeningen - digitaliseren tekenwerk - splitsingstekeningen - vluchtplannen Omschrijvingen: - technische omschrijving - bestekken - V&G-plannen
Onderhoud
Er zijn meerdere redenen om een MeerJarenOnderhoudsPlan op te stellen en te actualiseren. De belangrijkste reden is dat onderhoud hoge kosten met zich mee kunnen brengen. Een MJOP wordt gebruikt als instrument om onderhoudskosten te kunnen beheersen. Een goede MJOP geeft inzicht in de kosten op korte, middellange en lange termijn. Bij goed gebruik van een MJOP worden budgetten gereserveerd en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd waadoor vastgoed verantwoord kan worden beheert.
Bouwbegeleiding & Advies
Bouwbegeleiding: - directievoering - projectleiding - toezicht - Oplevering Advieswerk: - restauratieadvies - technische omschrijvingen - energieadvisering
Toegankelijkheid
Toegankelijkheidstoetsen: - openbare ruimte - openbare gebouwen - openbaar vervoer - wijk (straat en woning) 0-treden concept: - slaap-douche module
opgericht in 2005.  Een Studio betekent voor ons; "een creatieve werkwinkel" waar het makkelijk binnenlopen is. De 11 komt van de eerste drie letters van de achternaam van de oprichter, Bert-Jan Elfrink.
meer
meer